ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸ਼ਖਾ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਜਾਣ ਲੋ ਅੱਖਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਦਾ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾ-ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ

ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ,ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਸ਼-ਨੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ,

ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਾ-ੜ ਸੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ

ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਡੱ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂ ਆਪਣੀ ਧੁੰ-ਨੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧ-ਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾ-ੜੀ-ਆਂ ਮਾ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾ-ੜੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੱਥ ਦੇ

ਨਾਲ ਮੁ-ਕਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਜਸ ਤਰਾ ਤਾ-ੜੀ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾ-ਰ ਨੇ ਹਨ,ਤੁ ਸੀਂ ਕੇ ਮਾ-ਰ-ਨੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁ-ਕਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ-ੜ ਸੁੱ-ਕ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾ-ੜੀ ਮਾ-ਰ-ਨੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾ-ੜੀ ਮਾ-ਰ-ਨੀ ਹੈਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚਸ਼ਮਾਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚ-ਸ਼-ਮਾਂ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *