ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਡਸਟਬੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕੰਗਾਲ

ਘਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਾਸਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ

ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ |ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ/ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾਦਾਨ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ

ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ/ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ

ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣੋ: ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਸਟਬਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾਦਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *