ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਐਸੀਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀ-ਨੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸੌਫ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ-ਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਚੱਮਚ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਅੱਧਾ ਘੈਂਟਾ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ

ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਦ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ੌਫ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਿ ਚੂਸਣੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਈ-ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ 1 ਚੁੱਟਕੀ ਸੇਂ-ਧਾ-ਨ-ਮ-ਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅ-ਫਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *