ਇਹ ਗੁਰੁੂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ-ਹਲਕਾਅ-ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇ-ਕ-ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹ-ਲ਼-ਕਾ-ਅ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿ-ਰੋ-ਜ਼-ਪੁ-ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਦਾ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ-ਥਿ-ਤ ਹੈ,ਇਸ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ

ਜੀ ਦਾ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸ਼-ਰ-ਧਾ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਰੋ-ਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ,ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋ-ਸ-ਟ-ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ-ਵਾ-ਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੁ-ਰ-ਦੁ-ਆ-ਰੇ ਦੇ ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼-ਰ-ਧਾ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੱ-ਥੇ ਨਾਲ ਛੁ-ਹਾ-ਇ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਰੋ-ਗ ਕੱ-ਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋ-ਇੰ-ਦ-ਵਾ-ਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਲੱ-ਕ-ੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ,ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁ-ਕ-ਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱ-ਕ-ੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,

ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਚਲ ਪ੍ਰ-ਦੇ-ਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱ-ਕ-ੜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸ-ਥਾ-ਨ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਗਏ,ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰ-ਸ-ਬੰ-ਸ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰ-ਗ-ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਸ ਜੋੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹ-ਲ਼-ਕਾ-ਅ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋਣ ਇਹ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਵਿੱਚ ਸ-ਥਿ-ਤ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹ-ਲ਼-ਕਾ-ਅ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *