ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕੰਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਤੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੰਨ ਵਿਚ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈ-ਲ ਕੱ-ਢ-ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੁ-ਕੀ-ਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਕੰਨ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਹ ਨੁ-ਕੀ-ਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਾਨਾ ਦਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉ-ਪ-ਜ-ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸਣ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,

ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਮਹਿਲ ਪਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕੰਨ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *