ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਬਲੌਕੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਹਾਈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ। ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੌ-ਗ-ਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਨਿ-ਬੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਸਣ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4 ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਕੇ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਟੁ-ਕ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਮਿੱਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਦਾਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੇਚ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲੇ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

<iframe width=”683″ height=”384″ src=”https://www.youtube.com/embed/waZuPpmZ05o” title=”नसों में ब्लोकेज | हाई कोलेस्ट्रॉल 21 दिनों में जड़ से ख़तम करें High BP Cholesterol remedy” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *