ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਸਾਂ ਨੂੰ 100% ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਨਾ-ੜਾ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ-ੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉ-ਲ-ਝੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬ-ਲਾ-ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਹੁਣੇ ਫੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਗਜ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ ਪੱਤਾ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁ-ਰਾ-ਕਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਖੁ-ਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਕੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਠ 1 ਕੱਪ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾ-ਪ-ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਕੱਪ ਤੋ 3 ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ-ੜਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *