ਇੰਦਰੀ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਊ-ਵੈਦ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਵੋ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਲਿੰ-ਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ-ਵਾ-ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਲਿੰ-ਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ ਗਿਲੇ ਅਰਮਾਨੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਗੰਦ ਨਿ-ਰ-ਗੋ-ਰ-ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱ-ਕ-ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *