ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ?ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਇਕ ਹੀ ਐ-ਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ-ਈ-ਡੈ-ਟੀ-ਕ-ਲ ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ

ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਵਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ-ਰ-ਟੋ-ਨ-ਲ ਟਵਿੰਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੋਂ ਬਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ

ਟ-ਵਿੰ-ਸ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁ-ੜ-ਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼-ਮ-ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁ-ੜ-ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *