ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਪਾਅ..! Guru Dosh

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ, ਧਨ ਹਾਨੀ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ –

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 6 ਸੰਕੇਤ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *