ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਵੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋ-ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾ

ਦਿੱਤਾ ਤ-ਲ-ਈ-ਆਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੂ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੰਢੇ ਮ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ-ਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾ ਵਧਦਾ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾ-ਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *