ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਖਾ ਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵੋ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਹ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀ-ੜੀ ਸਿ-ਗ-ਰੇ-ਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਗੱ-ਦਿ-ਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਣਾ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਿੱ-ਲ-ਜੁੱ-ਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਚਿੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਕੇਲਾ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲਏ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ,ਬੀ-ੜੀ, ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਅਤੇ ਨ-ਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *