ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਹੋਜੂ-80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫ਼ਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਜੂ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ-ਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤ-ਬ-ਦੀ-ਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸੁ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਸ-ਕਾ-ਰ-ਕੁ-ਲ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਗਰਾਮ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਹਾ-ਰੇ ਲੈਂਣੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿ-ੜ-ਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਥੇ 50 ਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁ-ਫ-ਗ ਗੁ-ਦ-ਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਮ ਮਿਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਲੈਣੀ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇ-ਗ-ਮਾ-ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨ-ਰ ਚਿੜੇ ਦਾ ਮਗਜ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ-ਫ-ਰਾ-ਨ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਦੇ

ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 9756184406 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *