ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ’ ਲੂਣ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅ-ਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼-ਰ-ਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜ-ਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁ-ਰ-ਦੁ-ਆ-ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਗੁ-ਰ-ਦੁ-ਆ-ਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂ-ਖ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਖਿ-ਦ-ਰਾ-ਣੇ ਦੀ ਢਾ-ਬ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਜ-ਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁ-ਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ-ਸ਼ੀ-ਰ-ਵਾ-ਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱ-ਪ-ੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਥਾ-ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ-ਕੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾ ਕੇ 5 ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਕੱ-ਟੇ ਜਾਣਗੇ

ਪਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂ-ਰੋ ਦੂ-ਰੋ ਸੰਗਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤ-ਰ-ਨ ਤਾ-ਰ-ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਾ-ੜੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਕੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *