ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਵਾਸੀਰ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸਿਰਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ

ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਛਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੋ

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰ ਆਇਲ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਕਬਜ਼ ਸਿਰਦਰਦ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣਨੇ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *