ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ 25 ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼

Advertisements

ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪਜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰ-ਟ-ਰ-ਨੈ-ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ

ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ-ਮ-ਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬ-ਰ-ਬਾ-ਦੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ

ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ਼ ਜਲਦੀ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂ-ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨ-ਚੋ-ੜ ਜਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਸਤ ਮੈਥਨ ਕਰਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅ-ਜਾ-ਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ

ਹੱਡ ਪੈਰ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *