ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਆ-ਈ-ਸੋ-ਫ-ਲਾ-ਵੋ-ਨ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓ-ਸ-ਟੀ-ਓ-ਪੋ-ਰੋ-ਸਿ-ਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਫਲਾਵੋਨਸ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਜ-ਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓ-ਸ-ਟੀ-ਓ-ਪੋ-ਰੋ-ਸਿ-ਸ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਇਆਬੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੋਸਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਰਬੀ, 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭ-ਸ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ-ਇ-ਆ-ਬੀ-ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ

ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾਇ-ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਾਓ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਗਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਲੇਸੀਥਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *