ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾ ਜਰੂਰ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਔ-ਲਾ-ਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਦੇ ਮਰਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿ-ਓ-ਬ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਿ-ਊ-ਬ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਫ਼ਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਓ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਦਾ-ਹ-ੜੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਆਲ ਦੇ ਬੀਜ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਰ ਦੇ

ਫ਼ੁੱਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਹੜ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ,ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗਰਾਮ ਕਮਲ ਡੋਡੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਇਕ ਗਰਾਮ ਲੋਹ ਭਸਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ,ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਗਿਲੋਯ ਦਾ ਸਤ 10 ਗਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ ਇਕ ਗਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੰਗ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਕ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹ ਔ-ਰ-ਤ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 9876552176 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *