ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀ ਟਿਕਦਾ ਓੁ ਵੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦੂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧੂ-ਮ ਮਚਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸਵਰਨ ਭ-ਸ-ਮ ,ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ,ਚਾਦੀ ਭ-ਸ-ਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਕ ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੌਂਗ, ਜੈਫਲ, ਜਲਵੱਤਰੀ, 5 ,5 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਮਕਰਵੱਚ ਦਸ ਗਰਾਮ, ਅਕਰਕਰਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਧ ਕੁਚਲਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 5 ਗਰਾਮ, ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਖਰਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆ ਗੋ-ਲ਼ੀ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਜਿੱਡੀ ਗੋ-ਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ

ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7009473168 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋ-ਪਾ-ਰਾ-ਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *