ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧੂ ਹੁਣ ਘੰਟਿਆ ਦੀ 0 ਤੋ 1 ਘੰਟਾ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਗ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾ-ਇ-ਮਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ।ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱ-ਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾ-ਲ-ਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾ-ਲ-ਮ-ਖਾ-ਣਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼-ਤਾ-ਬ-ਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਚਨ 20 ਗਰਾਮ। ਵਿਦਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ

ਕੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੱਪੜ-ਛਾਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕ-ਲ-ਕ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *