ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧੂ ਹੁਣ ਘੰਟਿਆ ਦੀ 0 ਤੋ 1 ਘੰਟਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਗ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾ-ਇ-ਮਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ।ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱ-ਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾ-ਲ-ਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾ-ਲ-ਮ-ਖਾ-ਣਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼-ਤਾ-ਬ-ਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਚਨ 20 ਗਰਾਮ। ਵਿਦਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ

ਕੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੱਪੜ-ਛਾਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕ-ਲ-ਕ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *