ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸੁਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੋ-ਧਿ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾ-ਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰ-ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰ-ਤਿ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋ-ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼-ਤਾ-ਬ-ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ-ਸੋ-ਨਾ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁ-ੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ।ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮੈ-ਡ-ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ-ਮੇਂ-ਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਓਹਨਾ ਨੂ ਕਦੇ ਭੁਲਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਹਰ ਇਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *