ਦਾਗ-ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਛਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕਿਲ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਛਾਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੇ

ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਐਸੀ ਅਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜ ਕੇ ਇਸ ਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹ-ਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਮਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੈਫਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਪਰ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ

ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਖਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *