ਧਾਂਤ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਗੋ-ਲੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਧਾਂਤ ਪੈਣੀ ਸੁ-ਪ-ਣ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ-ਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਭ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ ਹਰੀ ਹੁਣ

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖ-ਟਿ-ਆ-ਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱ-ਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ-ਖ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *