ਨਾਮਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੁਸਖਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਤਾ-ਬ, ਸੀ-ਗ-ਰ, ਪ-ਤ-ਨ, ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ-ਮ-ਯਾ-ਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ 4gram ,ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ 4gram ਸੋਧ ਕਸਤੂਰੀ 20 ਗਰਾਮ,ਕੇਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਗਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਮੋਤੀ ਭ-ਸ-ਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਰੇਗਮਾਹੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ,ਚੁੰਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਬਰਕ ਭ-ਸ-ਮ 20 ਗਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਭ-ਸ-ਮ 4gram ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵਤਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮਪੰਜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੂਸਲੀ ਸਫੇਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਲੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਰਸੌਂਤ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾ ਵਿਸ਼ਟੀ ਦਸ ਗਰਾਮ ਨਾਗ ਭ-ਸ-ਮ 20 ਗਰਾਮ ਸਿਰੰਗ ਭ-ਸ-ਮ 20 ਗਰਾਮ ਬਸੰਤ ਕੁਸਮਾਰਕ ਰਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧ ਮਕਰ ਤਵਜ ਭ-ਸ-ਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ

ਕੌਂਚ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਸਲੀ ਸਿੰਬਲ 50 ਗਰਾਮ ਲੋਹਾ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂਬਾ ਭ-ਸ-ਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਰਭੰਗ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਧ ਕੁਚਲਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੌਂਗ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਜੈਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਪਰੋਂ 50 ਗਰਾਮ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇ-ਵਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਏਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀਰੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੌ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *