ਨਾਮਰਦ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ

ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਰਚ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀ ਕੇਸਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਸਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰ-ਦ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਖੁ-ਸ਼-ਹਾ-ਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 7814124757

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *