ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ-ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ-ਗੰਦਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਬਾਹਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮ-ਰ-ਜ਼ੀ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰ-ਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ

ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੋ-ਕਿੰ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹ-ਲੀ-ਮ

ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਦਸ ਰੁ-ਪ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਰਿਹਾਂ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਕ ਮੇਥੀ ਦਾਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲੀਮ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇ-ਥੀ-ਦਾ-ਣਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਫੁਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮੀ-ਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲੇ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *