ਨੁਸਖਾ ਦੇਖਲੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ-ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਰਦ ਬਣੋਗੇ ਗਰੰਟੀ ਆ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾ-ਲ-ਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ-ਰ-ਘ-ਪ-ਤ-ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੇ-ਢਾ-ਪ-ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਂ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 50 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ।

ਤੁ-ਖ-ਮੇ-ਰ-ਹਾ-ਨ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ

ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 20.25 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਧ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *