ਬਚਿਆ ਆਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ – ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ ਰੌਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਚਿਆ ਆ-ਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰ-ਭਾ-ਲ-ਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ।। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੰ-ਭਾ-ਲ-ਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਿ-ਸ਼-ਤੇ-ਦਾ-ਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।। ਬੀਬੀਆਂ ਜੂ-ਠੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਂ ਨਾ ਸੌਆ ਕਰੋ ।।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉ-ਹ-ਗ-ਣ ਹੈ।। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ।। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ-ਦ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰੇ।। ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ।ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।।ਅਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁ-ਸੀ-ਬ-ਤ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫ-ਰੀ-ਜ਼-ਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।। ਅੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ-ਰ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *