ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਆਜੂ-ਵੀਰਜ਼ ਨਾਸ਼-ਸਰੀਰ ਏਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟ ਕਟ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ ਟੁੱਟੀ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਵਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਜੋੜਾਂ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਦਰਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਉ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ

ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਗੁੜ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ

ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੁੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਯੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਵ ਸਹੀ ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *