ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ-ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ,ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ,

ਲੱਗਦੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਹੈਲਦੀ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਟਿ-ਕ ਹੁੰਦੀ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰੋ,ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ,

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 8180999809 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਸ਼ਤਾਵਰ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ, ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ

ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਆਪਣੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ

ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਸਹੀ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਲਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛਾ-ਹੀ-ਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਠੀਕ

ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *