ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੂ ਘਰ ਚ’ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਸ 3 ਵਾਰ ਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਖਂਸੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼-ਕਾ-ਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾ-ਲ-ਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾ-ਤੀ ਜਾ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ

ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *