ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਫੇਲ ਆ ਆਹ ਨੁਸਖੇ ਅੱਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ,ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਅਤੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਅਾਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *