ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਜੂ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨ ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੁਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਰ ਨ-ਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ-ਸ-ਣ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ-ਲ-ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ

ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੈ-ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਪਰ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇ ਆਪਣੇ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹ-ਰ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋ-ਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੋ-ਲ-ਣਾ ਹੈਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱ-ਖ-ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁ-ਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਮੁਟਾਪਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉ-ਪ-ਰ-ਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਅ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *