ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੱਢਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੰਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ,ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮਿਲਦਾ ਹ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜ-ਲ-ਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਤੇਜਬ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਭੁ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ,

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *