ਵਿਟਾਮਿਨ – ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਭੁੱਲ ਜਾਉਗੇ-ਇਸ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ-ਫਿ-ਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱ-ਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ

ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅਤੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿ-ਚਾ-ਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤੌਲੀਆ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਏਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *