ਵੈਗਰਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੈ-ਗ-ਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੈਗਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿ-ਲ-ਵਾ-ੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁ-ਸ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ । ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਤੇ ਗੋ-ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੈਗਰਾ ਵਰਗੀ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ-ਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋ-ਲ-ਡ-ਨ ਗੇਟ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ-ਸ-ਰ 7814124757ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *