ਵੈਗਰਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੈ-ਗ-ਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੈਗਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿ-ਲ-ਵਾ-ੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁ-ਸ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ । ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਤੇ ਗੋ-ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੈਗਰਾ ਵਰਗੀ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ-ਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋ-ਲ-ਡ-ਨ ਗੇਟ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ-ਸ-ਰ 7814124757ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *