ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਰੋ 100%

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂ-ਬ-ਸੂ-ਰ-ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਸਾ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ-ਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ * ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਸਾ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *