ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਫਲ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਵੇਗਾ .ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਵੇਗਾ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ

ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆ-ਲ-ਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰ-ਮ-ਕਾ-ਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ

ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾ-ਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ.ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼-ਲ-ਤ ਰਾ-ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਦੇ ਦ-ਲ-ਦ-ਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿੱਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾ-ਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਅੰ-ਗ ਸੰ-ਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਹਾ-ਇ-ਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੁ-ਸ਼ੀ ਖ਼ੁ-ਸ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ੁ-ਸ਼-ਹਾ-ਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਕੂ-ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *