ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਖਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਮਤ

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਦੇਖਣਾ :
ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਿਖਾਰੀ :
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦਿਓ।

ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ :
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲਾ ਕਾਂ :
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਕਾਲੀ ਗਾਂ :
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਗਊ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *