ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ ਕੇਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋ-ਗ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਮੋਟਾਪਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਨੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਨੁਸਖਾ ਧੋਤੀ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋ-ਰੋ-ਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਨਜ਼ਰ

ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਡ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੈਡ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿ-ਵਾ-ਇ-ਆ ਤੇ ਜ-ਨ-ਮ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ .ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼

ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ .ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਣਾ ਪੇਟ ਕਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਪੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ .ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਲੱਖ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੋਸਤ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਂ-ਤ-ਰਿ-ਕ ਸਵੱਸਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ .ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ .ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਕੈਲਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ-ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ

ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ

ਉੱ-ਬ-ਲ ਕੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ .ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਾ ਪਵੇ .

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *