ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ੜਾ ਖੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ-ਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ

ਖੂ-ਨ ਸਹੀ ਸਰਕਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਉ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕੇਲੇ ਜਰੂਰ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਮ-ਧਾ-ਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖ-ਜੂ-ਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ 5 ਤੋਂ 7 ਤਕ ਜਰੂਰ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਖ-ਜੂ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਨਾ-ੜਾ ਖੁੱ-ਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵ-ਟਾ-ਵ-ਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *