ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰ-ਗ-ਲ-ਵਾ-ਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਉਪਾਅ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਇੱਛਾ

ਅੱਜ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਕੱ-ਤ-ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਿੱ-ਚ ਘਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬ-ਦ-ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇ-ਹ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇ ਉਪਾਏ)
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦ-ਰ-ਵਾ-ਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧਾਗੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਰਚਾਂ ਲਟਕਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁਨ੍ਹੋ। ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੁਆਓ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲਕੰਠ ਦਾ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਦੂਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਛੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵੜਾ ਅਤਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *