ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਹ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ

Advertisements

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ-ਦ-ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱ-ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇ-ਲਾ-ਕਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਠੰਢ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿ-ਰ-ਚਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਤੇ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਬਜੀਆ ਦਾ ਸੂ-ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਏਸ ਲਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *