ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Advertisements

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ,ਬੀ6,ਸੀ,ਆਇਰਨ,ਕਾਪਰ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ,ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਬੀ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ, ਕ੍ਰਿ-ਪ-ਟੋ-ਕ-ਸੈਂ-ਥਿ-ਨ,

ਲੂ-ਟੀ-ਨ-ਜ਼ੀ-ਐ-ਕ-ਸੈਂ-ਥਿ-ਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ,ਦਿਮਾਗੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਕੈ-ਲੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾ-ਇ-ਟ-ਰੀ ਫਾਈਬਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *