ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ 3 ਵਾਰ ਵਿਚ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋ-ਪਾ ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚਮਚ ਤਿਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਉਸ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੱਮਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ.

ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ। ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *