120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਓਗੇ-ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹੂ ਪਾਸੇ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ-ਓ-ਗੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ1 ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬੀ-1 ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਚੂਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ਇਕ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਿਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤ ਨਾਲ

ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਪਾਨ ਦ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੈੱਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ੇਦ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ

ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ

ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *