2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾੜ੍ਹ ਦਰਦ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਜਾੜ੍ਹ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੰਦ ਦਰਦ

ਦੋਸਤੋ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ-ੜ-ਨ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਕਾਰਨ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਕਾਰਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੰਦ ਦਰਦ ਲਈ ਵ-ਇ-ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅ-ਜ਼-ਮਾ-ਇ-ਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੁਝ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਕੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸਾਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ

ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਛੋਟਾ ਫ-ਟ-ਕ-ੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ-ਟ-ਕ-ੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤਕ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੀਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤਕ ਇਸ ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ–ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *