200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਣ ਜਾਊ

ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੋਣਾ ਛੋ-ਟਾ-ਪ-ਨ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੀ ਦਾਣਾ ਸਫੇਦ ਬੁਸਿਧਾਂਨ।ਕੁਟੰਗਨ,ਸਾਲਮ ਪੰਜ,ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ,ਰੇਗਮਾਹੀ ਅਕਰਕਰਾ,ਮੋਹਜ਼ੇਫਧੂ, ਮਸਗੀਭੁਮੀ,ਕੁੜਹਲ,

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 120,120 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਸਤਾ ਕਲੀ ਕੁਸਤਾ ਫੌਲਾਦ, ਕੁਸਤਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦਮੁਨਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ,ਕੁਸਤਮਾਰਜਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤਾਕੀਕ ਕੁਸਤਮੁਸਲਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤਾਸਿਗਰਫ 5 ਗ੍ਰਾਮ,,ਕੁਸਤਮੁਲਫਾਰ 3 ਗ੍ਰਾਮ,ਕੁਸਤਾਬਰਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤਾਆਬਰਬ ਦੋਆਦਿਸ ਸਕੀਲਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8534056343 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *