3 ਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਥੱਕੋਗੇ ਨਹੀਂ-ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਾਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਲੋਕ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡ-ਰ-ਦੇ ਨਹੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ

ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਖਟੀਆ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *