4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱ-ਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ।ਤੁਹਾਡਾ ਸ-ਰੀ-ਰ ਥਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇਵੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ-ਸ-ਮਿ-ਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤੁਸੀਂ ਛੂ-ਹਾ-ਰੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 30 ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੋਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੋ-ਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ-ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਂਗਾ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *